DỊCH VỤ KẾ TOÁN - Kế Toán - Luật Tín Thành | Tư Vấn Kế Toán | Tư Vấn Pháp Luật | Dịch Vụ Luật Sư | Báo Cáo Thuế

TIẾN TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TÍN THÀNH (09/08/2004 - 09/08/2024), TÍN THÀNH GROUP GIẢM GIÁ 20% PHÍ CÁC DỊCH VỤ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1.DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

2.DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI MỖI THÁNG

3.DV LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

4.DV GỠ RỐI SỔ SÁCH CŨ BỊ SAI SÓT

5.DV TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN

6.DV LÀM QUYẾT TOÁN GIẢI THỂ CTY

7.DV LÀM THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

8.ĐẠI DIỆN DN QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ

9.DV LÀM HỒ SƠ THUẾ KHI MỚI THÀNH LẬP DN

10.DV ĐẶT IN HOÁ ĐƠN

11.DV ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ KÊ KHAI THUẾ

TÌM KIẾM THÔNG TIN THUẾ - KẾ TOÁN

Từ khóa:

  DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  1. Dịch vụ kế toán trọn gói mỗi tháng:

  - Báo thuế GTGT (tháng hoặc quý)

  - Cân đối bảng nhập xuất tồn: nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa

  - Cân đối tiền lương lao động: lao động thường xuyên (có và không tham gia BHXH), lao động thời vụ (làm sao để không nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân mà vẫn đúng luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và luật Lao động để cơ quan thuchấp nhận khi quyết toán sau này)

  - Tính giá thành sản phẩm (hoặc giá vốn hàng bán).

  - Cân đối chi phí bán hàng: phân loại chi phí nào có liên quan đến quá trình bán hàng

  - Cân đối chi phí quảnlý doanh nghiệp: những chi phí nào phù hợp hoặc loại ra, không vượt mức quy định cho phép.

  - Cân đối lãi tiền vay ngân hàng: khoản chi phí trả lãi vay nào là phù hợp đưa vào chi phí

  - Khấu hao tài sản cố định: phân loại khoản khấu hao nào được chấp nhận

  - Đi ngân hàng lấy sổ phụ ngân hàng, đi nộp thuế cho doanh nghiệp.

  - Ghi chép sổ sách kế toán mỗi tháng.

  - Ghi chép phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất kho vật liệu, thành phẩm, hàng hóa.

  2. Dịch vụ gỡ rối sổ sách các năm cũ bị sai sót

  * Các quy định xử phạt sai sót

  - Theo khoản 2 Điều 7 Luật Quản Lý Thuế "Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kê khai thuế, kế toán chính xác, trung thực, đầy đủ".

  Theo khoản 1 Điều 34 Luật Quản Lý Thuế "Trước khi cơ quan thuế thanh tra, quyết toán thuế, nếu doanh nghiệp tự phát hiện sai sót thì được kê khai bổ sung, nộp lại cho đúng".

  Theo khoản 2 Điều 10 Nghị Định 129 "Phạt 20% trên số tiền kê khai thiếu"

  Theo khoản 5 Điều 10 Nghị Định 129 "Phạt 3 lần số tiền gian lận, trốn thuế".

  - Và phạt nộp chậm tiền nợ thuế 0,05%/ngày nhân số ngày với số tiền bị sai sót.

  - Và theo Điều 161 Bộ Luật Hình Sự "Tội cố ý trốn thuế phạt tù đến 7 năm"

  Dịch vụ gỡ rối sổ sách các năm cũ bị sai sót

  - Rà soát lại các hóa đơn đã kê khai bị sai, thiếu để kê khai bổ sung báo cáo thuế.

  - Ghi chép lại sổ sách kế toán cho đúng từng tháng, từng năm.

  - Ghi chép lại phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất kho vật liệu, thành phẩm, hàng hóa.

  - Kê khai lại quyết toán thuế và nộp bổ sung

  3. Dịch vụ đại diện doanh nghiệp để làm quyết toán thuế với cơ quan thuế

  - Đại diện cho quý doanh nghiệp để giải trình số liệu, hồ sơ kế toán làm quyết toán với cơ quan thuế

  4. Dịch vụ làm kê khai tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

  - Giúp doanh nghiệp đăng ký lao động.

  - Kê khai hồ sơ tham gia BHXH lần đầu

   

   

  DỊCH VỤ PHÁP LUẬT

  1.BẢO VỆ TRANH CHẤP TẠI CÁC CẤP TOÀ ÁN

  2.DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG

  3.TƯ VẤN PHÁP LUẬT

  4.THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  5.ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

  6.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

  - Tư vấn và trả lời thắc mắc pháp luật Thuế, Kế toán, Kinh tế, Doanh nghiệp..

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  LÊ BÁ THƯỜNG

  Nghiên cứu sinh - Luật Sư

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  MAI TRỌNG AN VINH

  Tiến sĩ Luật sư

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  VŨ KIM ĐỒNG

  Luật sư

  TÌM KIẾM THÔNG TIN PHÁP LUẬT

  Từ khóa:

   Online
   44
   Visits
   1.359.961

                0908 35 68 68