Quy định hưởng thừa kế tài sản ở nước ngoài - Kế Toán - Luật Tín Thành | Tư Vấn Kế Toán | Tư Vấn Pháp Luật | Dịch Vụ Luật Sư | Báo Cáo Thuế

TIẾN TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TÍN THÀNH (09/08/2004 - 09/08/2024), TÍN THÀNH GROUP GIẢM GIÁ 20% PHÍ CÁC DỊCH VỤ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1.DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

2.DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI MỖI THÁNG

3.DV LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

4.DV GỠ RỐI SỔ SÁCH CŨ BỊ SAI SÓT

5.DV TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN

6.DV LÀM QUYẾT TOÁN GIẢI THỂ CTY

7.DV LÀM THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

8.ĐẠI DIỆN DN QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ

9.DV LÀM HỒ SƠ THUẾ KHI MỚI THÀNH LẬP DN

10.DV ĐẶT IN HOÁ ĐƠN

11.DV ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ KÊ KHAI THUẾ

TÌM KIẾM THÔNG TIN THUẾ - KẾ TOÁN

Từ khóa:

  Quy định hưởng thừa kế tài sản ở nước ngoài

  Trường hợp người để lại di chúc là công dân Việt Nam đang có hộ khẩu thường trú tại TP HCM; di chúc được lập tại Việt Nam; người được hưởng thừa kế theo di chúc là công dân Mỹ; tài sản liên quan đến quan hệ thừa kế (theo di chúc này) lại ở Trung Quốc nên việc áp dụng pháp luật về nguyên tắc cần xác định như sau:

  Theo quy định tại Điều 768 Bộ luật dân sự 2005 (BLDS) về thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài thì “Năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân”và hình thức của di chúc “phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc”.

  Trong trường hợp cụ thể người lập di chúc là công dân Việt Nam và lập di chúc tại Việt Nam nên về hình thức của di chúc phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam (từ Điều 649 đến Điều 661 BLDS).

  Tuy nhiên, tài sản liên quan đến quan hệ thừa kế (theo di chúc này) lại ở nước ngoài nên theo quy định tại Điều 766 BLDS về quyền sở hữu tài sản tại nước ngoài thì: “Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó”. Khoản 2 Điều 767 BLDS về thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài cũng quy định: “Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó”.

  DỊCH VỤ PHÁP LUẬT

  1.BẢO VỆ TRANH CHẤP TẠI CÁC CẤP TOÀ ÁN

  2.DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG

  3.TƯ VẤN PHÁP LUẬT

  4.THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  5.ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

  6.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

  - Tư vấn và trả lời thắc mắc pháp luật Thuế, Kế toán, Kinh tế, Doanh nghiệp..

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  LÊ BÁ THƯỜNG

  Nghiên cứu sinh - Luật Sư

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  MAI TRỌNG AN VINH

  Tiến sĩ Luật sư

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  VŨ KIM ĐỒNG

  Luật sư

  TÌM KIẾM THÔNG TIN PHÁP LUẬT

  Từ khóa:

   Online
   58
   Visits
   1.359.959

                0908 35 68 68